fbpx

Näringsterapi handlar om att få kroppen att fungera optimalt med hjälp av rätt näring. Vid ett besök hos mig som näringsterapeut och örtmedicinsk terapeut så får du hjälp att ta reda på vad som är rätt näring för just dig och vilket stöd just din kropp behöver för att kunna läka eller för att bevara en redan god hälsa. Örtmedicin är den “medicin” som jag tillämpar för att ytterligare få balans i kroppen. Nedan följer lite ytterligare förklaring till de olika terapierna.

assorted jars on blue shelf cabinets

Näringsterapi/Näringsmedicin

Som näringsterapeut/näringsmedicinare har jag ett funktionsmedicinskt förhållningssätt. Det innebär att jag alltid  försöker hitta grundorsakerna till den upplevda ohälsan och behandla dessa istället för att enbart behandla symptomen. Näringsterapi handlar om att hitta just den rätta balansen för dig gällande vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror, enzymer, probiotika etc. För lite eller för mycket av något kan störa din balans. Inom näringsterapin rekommenderas förbättrade kostvanor, motionsvanor och annat som du kan behöva för att uppnå balans.

Orsakerna till ohälsa kan vara många och olika hos olika människor trots liknande besvär. Exempel på vad det kan vara toxisk belastning, mikrober, matintoleranser, svagheter i organ och näringsmässiga obalanser. En del av de obalanser vi har kan bero på att vi inte har en tillräckligt  varierande kost, att vi äter för mycket snabbmat eller att vi stressar för mycket vilket urlakar kroppen på vissa näringsämnen. Men effekten av ohälsosamma beteenden påverkar människor olika. Därför handlar det mycket om ett detektivarbete för att hitta just de orsaker som påverkar en persons hälsa.

Intervju och tester

Som inledning på näringsterapin inleder jag alltid med en utförlig hälsointervju (anamnes). Därefter har jag möjlighet att göra olika tester för att hitta de ledtrådar som behövs för att kunna hitta rätt behandling och tillskott för just dig. Testerna kan vara både skolmedicinska labbtester, blodanalys i mikroskop på kliniken, bioresonans och kinesologi samt även skickar ytterligare tester till laboratorier. Dessa labbtester är mer finkänsliga och skiljer sig från vårdens tester där det ofta inte påvisar något större problem.

Anpassad näring för läkande

Maten som du intar har stor betydelse för att din läkning och kallas makronäring. Mikronäring är de individuellt anpassade tillskott som du får på ordination. För att ha och behålla en kropp i balans behövs både makro och mikronäring.

Örtmedicin/Fytomedicin

Inom örtmedicin eller fytomedicin som man också kallar det använder man sig av olika ört- och växttinkturer som fungerar som naturlig medicin. Yrkestiteln fytoterapeut innebär det att jag har studerat örternas användningsområden för att få balans med organ obalanser, ex kan vara matsmältning, stress, sömnproblem, inflammationer. Ordet fyto betyder växt.

Örter och växter har sedan ur minnenas tider används som medicin. Det intressanta är att många läkemedel inom dagens skolmedicin baseras på just växter. Men eftersom att man inte kan ta patent på en växt jobbar läkemedelsindustrin att ta fram standardiserade ämnen från växten, en slags kopia men med en något förändrad struktur. I detta fall får man inte hela växtens potential och det är det som gör den stora skillnaden. Hela växten bidrar till ett bredare verkningsområde och har mycket få eller mer sällsynta biverkningar.

Örterna jag arbetar med är kvalitetssäkrade via HPLC (högeffektiv vätskekromatografi) samt testade mot bakterier, mögel, tungmetallsnessmittning. Detta innebär att jag köper mina örtpreparat från företag som gör dessa tester på alla örterna. Jag arbetar ofta med att göra skräddarsydda örtblandningar. I bland behövs en kombination av olika örter för att behandla flera områden som exempelvis lever, matsmältning, trötta binjurar och hormoner. Som klient får du då en skräddarsydd blandning som passar just dina problem.

%d bloggare gillar detta: